TERMOVIZE  a  analýza  měření

Termovize je  prováděna infračervenou kamerou s možností snímování na pozadí reálného obrazu pro účely analýz a dokumentace stavu a vývoje tepelného záření.
Měření se provádí odlišně dle potřeb zákazníků a povahy měřeného předmětu, proto se rozlišuje:
- měření tepelných ztrát budov a staveb, kde je prioritou nalezení netěsností a tepelných mostů obvodového pláště
okno termo  termo dům  okno termo
- měření tepelných ztrát v průmyslovém provozu, kde pomáhá odhalovat ztráty na zařízení a předcházet poruchám
rozvaděč
- diagnostika topných systémů a chladících zařízení
radiátor teplovodní  topné potrubí  topný systém  topný žebřík  kontrola TUV
- monitoring fotovoltaických elektráren a diagnostika hotspotů
fve panel  hotspot  fotovoltaické panely
Hlavní výhodu termovize představuje:
- bezkontaktní měření z bezpečné vzdálenosti
- měření bez omezení provozu
- vizuální okamžitý výsledek měření s průkaznou hodnotou
- možnost online přenosu snímku na mobilní zařízení a dále na e-mail

TERMOVIZE  a  analýza  měření

 

Termovize je  prováděna infračervenou kamerou s možností snímování na pozadí reálného obrazu pro účely analýz a dokumentace stavu a vývoje tepelného záření.

 

Měření se provádí odlišně dle potřeb zákazníků a povahy měřeného předmětu, proto se rozlišuje:

- měření tepelných ztrát budov a staveb, kde je prioritou nalezení netěsností a tepelných mostů obvodového pláště

 

 

- měření tepelných ztrát v průmyslovém provozu, kde pomáhá odhalovat ztráty na zařízení a předcházet poruchám

 

 

- diagnostika topných systémů a chladících zařízení

 

 

 

 

- monitoring fotovoltaických elektráren a diagnostika hotspotů

 

 

 

Hlavní výhodu termovize představuje:

- bezkontaktní měření z bezpečné vzdálenosti

- měření bez omezení provozu

- vizuální okamžitý výsledek měření s průkaznou hodnotou

- možnost online přenosu snímku na mobilní zařízení a dále na e-mail