Revize klimatizací a tepelných čerpadel

Každé zařízení potřebuje čas od času údržbu, seřízení i drobnou opravu, proto Vám firma JVP system nabízí službu revizí od svých kvalifikovaných zaměstnanců.

Díky vysoké úrovni odborných techniků, Vám nabízíme kvalitní a spolehlivé služby při servisu klimatizací a tepelných čerpadel.

Provádíme revize úniků chladiva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/20000 ze dne 29, června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17 května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech a zákona č.86/2002 o ochraně ovzduší, pro všechny aplikace chlazení.

Legislativní povinnosti provozovatele:

Provozovatel zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny je povinen zajistit u takového zařízení pravidelné kontroly těsnosti (dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014, čl. 4).

Týká se následujících zařízení:

 • Stacionární chladící zařízení
 • Stacionární klimatizační zařízení
 • Stacionární tepelná čerpadla
 • Chladící jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů
 • Prodejní vitríny

Je nutné u klimatizačních zařízení od 3kg chladiva provádět pravidelnou kontrolu těsnosti chladivového okruhu jak nařizuje zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.) a dále nařízení Evropského parlamentu týkající se látek, které poškozují ozonovou vrstvu (č. 1804/2003 ) a nařízení o fluorovaných skleníkových plynech (č. 517/204).

 

 

Evidenční kniha

Provozovatel je povinen vést evidenční knihu zařízení a předložit ji ke kontrole na výzvu kontrolního orgánu (dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014, čl. 5).

Do evidenční knihy je nutno zaznamenávat tyto údaje:

 • Množství a typ instalovaných fluorovaných skleníkových plynů
 • Množství fluorovaných skleníkových plynů doplněných
 • Množství instalovaných recyklovaných nebo regenerovaných fluorovaných skleníkových plynů
 • Množství znovuzískaných fluorovaných skleníkových plynů
 • Identifikační údaje podniku, který provedl instalaci, servis, údržbu a případně opravu nebo vyřazení z provozu daného zařízení
 • Termíny a výsledky kontrol

Provozovatel je zodpovědný za údržbu zařízení, aby nedocházelo k úniku chladiva.

Za roční revize zařízení a za dodržování termínů a vedení Evidenčních knih je v plném rozsahu zákona zcela odpovědný majitel - provozovatel daného zařízení. 
Při neumožnění provedení revize v požadovaném termínu nese plnou legislativní zodpovědnost za nedodržení zákonem dané lhůty, provozovatel daného zařízení.

Zajišťujeme:

 • čištění výměníků (vnitřní i venkovní jednotky)
 • kontrolu těsnosti
 • čištění a dezinfekci odvodu kondenzátu
 • kontrolu a proměření elektro části vč. měření odběrových proudů
 • kontrolu tlaku a množství chladiva v okruhu

 

Díky pravidelnému servisu Vaší klimatizace a tepelného čerpadla

 • se předejdete závadám,
 • zvýší se životnost zařízení,
 • zajistí se jeho bezproblémový chod.
 • nenastanou ztráty na chladícím výkonu
 • předejdete případným nákladným investicím za opravy

 

 

K provedení servisu potřebují naši zaměstnanci volný přístup ke všem zařízením (vnitřním i venkovním).  Dále bude potřeba dát našim zaměstnancům informace odkud je klimatizace napájena.